Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Kestävämpää maailmaa kaupunki kerrallaan
Vähähiilinen rakentaminen

Kestävämpää maailmaa kaupunki kerrallaan

kestava-kaupunkirakentamnien-hiilineutraali
kestava-kaupunkirakentamnien-hiilineutraali
Rakennusmateriaalivalinnat ovat tärkeässä roolissa hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Kuva: Getty Images

Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala. Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tarvitaankin tulevaisuudessa yhä jämäkämpiä toimia. 

Kaupunkien rakentamisessa ja rakennuksissa tehtävillä valinnoilla on suuri merkitys hyvinvointimme, ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta. Mitä kaikkea hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen kaikkiaan edellyttää, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen?

Olennaisinta on täydennysrakentaminen ja tilojen tehokas käyttö.

– Olennaisinta on täydennysrakentaminen ja tilojen tehokas käyttö. Rakennuksen käyttöikä on pitkä – 50 vuodesta 200 vuoteen, ja näin pitkällä aikajaksolla rakennusta ympäröivä alue kehittyy ja muuttuu. 

Samalla muuttuu usein myös rakennuksen käyttötarkoitus.

– Onkin ensiarvoisen tärkeää, että rakennus on muunneltava, joustava ja monikäyttöinen. Arkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun kannattaa todella panostaa, Airaksinen toteaa.

Hiilineutraaleja rakennuksia ilman kustannusten nousemista

Täydennysrakentamista pidetään usein parempana vaihtoehtona kuin rakentamista täysin neitseelliselle alueelle. Airaksisen mukaan kuitenkin myös uusien alueiden kehittämistä kasvavilla seuduilla tarvitaan. 

– Joskus rakennus on silti yksinkertaisesti jo käyttöikänsä päässä ja purkava täydentäminen tulee sekä ympäristön että kustannusten kannalta järkevämmäksi vaihtoehdoksi.

Rakennusmateriaalien valinta on pääosassa: huomiota on kiinnitettävä sekä valmistuksen päästöihin sekä siihen, miten materiaali kestää. Airaksinen korostaa myös rakentamisen prosessien hallinnan tärkeyttä. 

– Erityisesti kaupungeissa rakentamisen tulee olla sujuvaa ja ihmisten arkea mahdollisimman vähän haittaavaa. 

Airaksinen tuo taloudellisen kestävyyden esiin yhtenä kestävän kehityksen tärkeänä kulmakivenä ja samalla iloitsee edistyksestä. 

– Hiilineutraaleiden ratkaisujen tulee olla järkeviä investointeja, ja tässä on tärkeää kehittää myös uudentyyppisiä rahoitus- ja liiketoimintamalleja. Jo nyt olemassa olevilla ratkaisuilla saadaan hiilineutraaleja rakennuksia ilman, että kustannukset nousevat.

Next article