Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Kustannusarvio on vain arvio
Tulevaisuuden kunta

Kustannusarvio on vain arvio

Hyvä valmistautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kustannusarvio ei muuttuisi. Kuva: Getty Images

Mikko Somersalmi

tekninen johtaja, Rakli ry

Suurten rakennushankkeiden ensimmäisistä kustannusarvioista on pitkä matka hankkeen valmistumiseen. Matkalle mahtuu monia epävarmuuksia niin aikataulujen kuin kustannustenkin suhteen.

– Hankkeiden etenemiseen vaikuttavat niin luvitusprosessit kuin kaavoitusprosessikin. Ne saattavat edistää hanketta tai aiheuttaa riskin aikataulun venymiseen. Aina kun muutoksia tulee hankkeen sisältöön, aikatauluun tai molempiin, kustannukset muuttuvat, toteaa Rakli ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi.

Aina kun muutoksia tulee hankkeen sisältöön, aikatauluun tai molempiin, kustannukset muuttuvat.

Kustannusten epävarmuus muodostuu suunnittelun, aikataulun, rahoituksen ja markkinoiden epävarmuuksista. Markkinatilanteiden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuspaineita.

Isoissa hankkeissa yksi kaikkein merkittävimmistä tekijöistä on kompleksisuus; mitä kompleksisempi hanke on, sitä suuremmat ovat epävarmuudet. Infrahankkeessa on lukuisia sidosryhmiä, myös asuinalueet ja ympäröivä yhteiskunta muuttuvat. Työmaat ovat ahtaita ja liikennejärjestelyt hankalia. Aina kun mennään maan alle, löytyy yllätyksiä. Ne voivat olla maaperään liittyviä tai jopa arkeologisia löytöjä.

– Hankkeisiin vaikuttavat sekä rinnakkaisten hankkeiden eteneminen että kehittämisen painopisteiden muutokset. Saadaanko rahoitusta siinä aikataulussa, kun on toivottu vai joudutaanko hanketta pilkkomaan ja vaiheistamaan, listaa Somersalmi.

Korjaushankkeissa yllätykset eivät saa tulla yllätyksinä

– Kysymys kuuluukin, kuinka hyvin hankkeessa on osattu valmistautua. Hyvä valmistautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kustannusarvio ei muuttuisi. Hankkeissa tarvitaan systemaattista viestintää kaikille sidosryhmille. Muuten on vaarana, että jokin annettu luku korostuu ja kaikki muu unohtuu, Somersalmi muistuttaa.

Alkuvaiheen tiedot eivät koskaan ole täydellisiä. Siksi on osattava viestiä hankkeeseen liittyviä epävarmuuksia oikealla tavalla, ymmärtää viestintä kokonaisuutena ja ottaa viestintäsuunnitelma sekä viestijät osaksi hankkeen tekemistä heti alusta alkaen.

Next article