Etusivu » Rakentaminen » Miimu Airaksinen: “Myös kaupungit tarvitsevat resilienssiä”
Tulevaisuuden kaupungit

Miimu Airaksinen: ”Myös kaupungit tarvitsevat resilienssiä”

miimu-airaksinen-resilientti-kaupunki
miimu-airaksinen-resilientti-kaupunki
Miimu Airaksinen toimii RIL:n toimitusjohtajana. Kuva: Oma arkisto

Resilientti kaupunki on varautunut kovien tuulien ja rankkasateiden aiheuttamiin häiriötilanteisiin, joita voidaan ennustaa yhdistämällä esimerkiksi sää- ja kaupunkimalleja.

Kun tulviin varaudutaan ennakolta, voidaan turvata kriittiset toiminnot ja varmistaa, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Älykäs teknologia, kuten tietojen vaihto järjestelmien välillä, mittaustulosten yhdistäminen ja tekoälyn käytön lisääminen, auttaa vastaamaan sekä äkillisiin että pitkän aikavälin muutoksiin. Hälytysajoneuvot saavat reaaliaikaista tietoa teiden kunnosta ja voivat valita optimaalisimman reitin. Samalla valmistaudutaan pumppaamaan kriittisissä paikoissa jo ennen kuin myrsky puhkeaa.

Covid-19 osoitti, että kaupunkien pitää pystyä toimimaan myös virusten aiheuttamissa poikkeustilanteissa.

Luonnontuhojen lisäksi meitä uhkaavat terrorismi ja pandemiat. Covid-19 osoitti, että kaupunkien pitää pystyä toimimaan myös virusten aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Mutta samalla se nosti esiin hienoja onnistumisia. Suomi on varsin stabiili yhteiskunta.

Älykäs kaupunki on vihreä

Myös arkisempiin ja hitaammin tapahtuviin muutoksiin tarvitaan resilienssiä. Tällaisia ovat muun muassa kaupungin ja alueen yritysten diversiteetti sekä mahdollisuus mukautua markkinoiden uusiin tarpeisiin ja innovaatioiden käyttöönottoon.

Usein resilienssi on kombinaatio ihmisten tai ”luonnon” yhdistämistä älykkäisiin teknisiin järjestelmiin. Hyviä esimerkkejä ovat rakennusten ja tilojen viihtyisyys, jossa älykkäillä säädöillä tiloja voidaan muuttaa käyttäjien mieltymysten mukaan sekä viheralueiden merkitys paitsi virkistyskäytössä myös hulevesien hallinnassa.

Nykyisin, kun tekoälyä käytetään yhä enemmän ja se toimii yhä paremmin, meillä on erittäin hyvä mahdollisuus tehdä älykkäitä ja toimivia kaupunkeja ja samalla säästää luonnonvaroja. Esimerkiksi rakennusten kunnossapidossa hyödyntämällä olosuhteiden monitorointia ja automaattista kuvantunnistusta huollolle saadaan automaattisia hälytyksiä. Automaattista kuvantunnistusta voidaan hyödyntää myös hätätilanteissa ja ihmisten evakuoinnissa.

Next article