Etusivu » Terveydenhuolto » Potilasturvallisuus on kaikkien asia
Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on kaikkien asia

potilasturvallisuus
potilasturvallisuus
Kuva: Pexels

Kliinisen osaamisen lisäksi terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat tietoa potilasturvallisuuden hallinnasta. Kommunikaatio, tiimityö, riskienhallinta, vaaratilanteista oppiminen ja inhimillisten tekijöiden huomioiminen ovat avainsanoja puhuttaessa järjestelmälähtöisestä potilasturvallisuuden varmista-misesta. Siinä keskitytään turvallisuuden edistämiseen kehittämällä organisaation prosesseja ja toimintatapoja.

– Verkossa tapahtuva, moduuleittain toteutettava koulutus on helppo ja kustannustehokas tapa tavoittaa kaikki terveydenhuollon ammattiryhmät verrattuna perin-teisiin aikaa vieviin koulutustilaisuuksiin, kertoo potilasturvallisuuspäällikkö TYKS, VSSHP, Karolina Peltomaa.

Koulutus antaa valmiuksia turvallisuuden edistämiseen sekä tarjoaa käytännöllisiä keinoja vaaratapahtumien ehkäisemiseksi.

– Taitoja on tärkeää myös ylläpitää osana terveydenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämistä, painottaa Peltomaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:
Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia
Tiimin kommunikointi ja tiedonkulku ovat potilasturvallisuudessa ykkösasiat
Ennaltaehkäisevä infektioiden torjunta on avain potilasturvallisuuteen
Apuväline minimoi hoitotyön potilasturvallisuusriskejä

Next article