Skip to main content
Etusivu » Terveydenhuolto » Suomen potilasvakuutusjärjestelmästä otetaan maailmalla mallia
Potilasturvallisuus

Suomen potilasvakuutusjärjestelmästä otetaan maailmalla mallia

Suomessa on ollut jo vuodesta 1987 lakisääteinen potilasvakuutus terveydenhuollon vahinkojen varalta. Ensi vuonna voimaan tulee uusi potilasvakuutuslaki. Kuvat: Getty Images ja oma arkisto

Minna Plit-Turunen

johtaja, Potilasvakuutuskeskus

Suomessa jokainen terveydenhuollon potilas on aina vakuutusturvan piirissä. Potilasvahingon sattuessa potilas voi hakea korvausta suoraan Potilasvakuutuskeskukselta.

Minkälainen on Suomen sosiaaliturvaan liittyvä potilasvakuutusjärjestelmä?

Suomessa on ollut lakisääteinen potilasvakuutus terveydenhuollon vahinkojen varalta jo vuodesta 1987. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa potilasvakuutuksesta säädettiin lailla. Nykyisin kaikissa Pohjoismaissa on vastaavanlainen järjestelmä, ja viime vuosina Euroopan eri maissa on ollut pyrkimyksiä omien järjestelmien käynnistämiseksi. 

Miten Suomessa tapahtuvat potilasvahingot ratkaistaan?

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoidon harjoittajilla on oltava voimassa oleva vakuutus hoidon yhteydessä sattuvien vahinkojen varalta – jokainen terveydenhuollon potilas on aina vakuutusturvan piirissä. Jos hoidon yhteydessä sattuu vahinko, potilas voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukselta (PVK), joka käsittelee ja ratkaisee kaikki Suomessa sattuneet ja ilmoitetut potilasvahingot lakiin perustuen.

Ilman potilasvakuutusta potilas joutuisi hakemaan korvauksia suoraan vahingon aiheuttajalta eli lääkäriltä tai hoitolaitokselta. Viime kädessä asia ratkaistaisiin yleisessä tuomioistuimessa. Lakisääteisestä potilasvakuutuksesta johtuen oikeudenkäynnit pystytään yleensä välttämään – riittää, että potilas täyttää vahinkoilmoituslomakkeen. Se on korvauksenhakijalle helppoa ja täysin maksutonta. Apua lomakkeen täyttämiseen saa PVK:n verkkosivuilta tai puhelinpalvelusta. Apua voi pyytää myös hoitolaitoksen potilasasiamieheltä, jonka antama palvelu on potilaalle maksutonta.

Lue myös: Trendinä potilaiden voimaannuttaminen

Mikä on potilasvahingon korvausperuste?

Korvaukset perustuvat potilasvahinkolakiin. Yleisin korvausperuste on ns. hoitovahinko, jossa arvioidaan, olisiko potilasta pitänyt hoitaa toisin ja olisiko vahinko näin toimien vältetty. Korvauksia maksetaan esimerkiksi leikkaustoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneista tai diagnoosin ja hoidon viiveistä aiheutuneista vahingoista. Vahinkoilmoituksia tehdään vajaat 10 000 vuodessa, ja niistä noin neljännes täyttää korvattavuuden kriteerit.

Millä tavoin uusi potilasvakuutuslaki parantaa potilaan oikeusturvaa?

Ensi vuoden alusta voimaan tulee uusi potilasvakuutuslaki, joka parantaa potilaan oikeusturvaa siltä osin, että myös potilaaseen kiinteästi asennetut laitteet tulevat vakuutusturvan piiriin. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2021 jälkeen asennettujen implanttien vahingoista korvausta voi hakea PVK:lta, kun tähän asti sitä on pitänyt hakea implantin valmistajalta.

Artikkelissa asiantuntijana toimi Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen. 

Next article