Skip to main content
Etusivu » Terveydenhuolto » Trendinä potilaiden voimaannuttaminen
Tulevaisuuden sairaala

Trendinä potilaiden voimaannuttaminen

Tulevaisuuden sairaalan haasteisiin voidaan vastata eri tavoin. Ratkaisuja voivat olla niin digitalisaation mahdollistamat uudet hoitokäytännöt kuin potilaiden motivointi omasta terveydestä huolehtimiseen. Kuvat: Getty Images ja Kuntaliitto

Päivi Koivuranta

hallintoylilääkäri, Kuntaliitto

tarja-myllarinen

Tarja Myllärinen

johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto

Tulevaisuuden sairaalalla on edessä monia haasteita. Ratkaisuja löytyy niin digitalisaatiosta kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteen sovittamisen lisäämisestä. Myös sote-uudistuksella vastataan haasteisiin.

Väestö ikääntyy ja sen myötä monisairastavuus lisääntyy. Hoidon tarve kasvaa, mutta terveydenhuollon resursseja ei ole mahdollista lisätä ainakaan samassa suhteessa.

Muita haasteita tulevaisuuden sairaalalle ovat mahdolliset pandemiat. Koronapandemia tuskin jää viimeiseksi pandemiaksi, jonka joudumme kohtaamaan.

– Se on kyllä opettanut meitä paljon, sanoo Kuntaliiton hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta.

Haasteita tuo myös ilmastonmuutos, esimerkiksi helleaallot vaikeuttavat jo nyt jopa Suomessa sydänsairaiden pärjäämistä.

Monikulttuurisuuden ja kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen tuo osaltaan terveydenhuollolle uusia osaamistarpeita niin potilaiden kohtaamisessa kuin mahdollisesti uusia terveysongelmia.

Lisäksi Koivuranta mainitsee lääkkeisiin liittyvän ongelman: lääkehoito kehittyy, mutta toisaalta lääkkeet ovat entistä kalliimpia.

Ratkaisuja tulevaisuuden sairaalan ongelmiin

Tulevaisuuden sairaalan haasteisiin kyetään vastaamaan eri tavoin. Yksi tapa on kehittää digitalisaation mahdollistamia uusia hoitokäytäntöjä.

– Näitä ovat esimerkiksi Oma olo -tyyppiset palvelut ja etävastaanotot, Koivuranta sanoo.

Geenitiedon kehittymisen ansiosta sairauksia pystytään ennakoimaan paremmin. Tieto on entistä varmempaa ja täsmällisempää.

Trendinä tulevaisuuden sairaalassa on potilaiden voimaannuttaminen oman sairauden hoitamiseen liittyen.

Arvioimalla yksilöllisesti potilaiden elämäntilannetta ja voimavaroja voidaan hoidon resursseja suunnata heidän tarpeidensa mukaisesti.

– Arvioimalla yksilöllisesti potilaiden elämäntilannetta ja voimavaroja voidaan hoidon resursseja suunnata heidän tarpeidensa mukaisesti.

Jos potilas on myös sosiaalihuollon asiakas, tämä huomioidaan entistä paremmin hänen sairautensa hoidossa.

– Punainen lanka sote-uudistuksessa on juuri se, että sosiaali- ja terveyspalvelut saataisiin saman katon alle, sanoo Tarja Myllärinen, sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Kuntaliitosta.

Uudistuksella pyritään vahvistamaan perusterveydenhuoltoa, ja lähipalveluja kehittämällä pystytään auttamaan paremmin useita eri sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia.

Myllärinen muistuttaa, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa omalla käyttäytymisellään omaan terveyteensä. Motivointi siihen on tärkeää kaikessa terveydenhuollossa.

– Potilasta motivoidaan aidosti huolehtimaan omasta terveydestään, Myllärinen lisää.

Next article