Etusivu » Vesitekniikka » Digitalisaatio osana kestävää kehitystä vedenpuhdistuksessa
Digitalisaatio vesitekniikassa

Digitalisaatio osana kestävää kehitystä vedenpuhdistuksessa

Jussi Ruotsalainen toimii vedenkäsittelyn sovelluskehityspäällikkönä Kemiralla. Kuva: Sini Pennanen

Kiristyvät vaatimukset niin puhdistustulokselle kuin resurssi- ja energiatehokkuudelle ovat vesihuollon digitalisoitumisen ajavia voimia.

– Digitalisaatio on paljon suurempi asia kuin pelkkä data. Digitalisaatio ei ole vain tekniikkaa, vaan muutos ihmisten käyttäytymisessä, on otettava huomioon tekniset, kaupalliset ja sosiaaliset aspektit. Tosin ensin on oltava online-dataa, mutta mitä sillä tehdään on digitalisaatiota, ei se data yksin, toteaa Jussi Ruotsalainen, joka toimii vedenkäsittelyn sovelluskehityspäällikkönä Kemiralla.

– Olemassa olevasta infrasta ja käytetyistä kemikaaleista halutaan saada enemmän irti. Halutaan hyvä puhdistustulos muuttuvissa kuormitusoloissa kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla. Digitalisaatio mahdollistaa eri toimijoiden yhteiset tavoitteet, jolloin saadaan hyödynnettyä laajempaa osaamista. Online-portaaleissa operointi on jokapäiväistä ja tieto on kännykän päässä 24/7, Ruotsalainen jatkaa.

Käsittelyprosessi kokonaisuutena

Vedenpuhdistuksessa on syntymässä uusia liiketoimintamalleja, joissa maksu perustuu prosessilaatuun ja käsittelymääriin laitteiden tai puhdistuskemikaalien yksikköhinnan sijasta. Eri yritysten asiantuntijat työskentelevät asiakkaan prosessin optimoimiseksi yhteisellä alustalla. Käyttäjät sekä laite- ja kemikaalitoimittajat luovat yhdessä innovaatioita ja ratkovat ongelmia saman pöydän äärellä.

Uudet toimintamallit mahdollistavat digitalisaation täyden hyödyntämisen.

– Uudet toimintamallit mahdollistavat digitalisaation täyden hyödyntämisen. Aina ei välttämättä ole tarpeen omistaa mittaria vaan saada relevanttia dataa. Ostetaan käsittelymääriä ja -tuloksia, esimerkiksi x euroa per käsitelty vesikuutio tai lietetonni tietyllä laatuvaatimuksella. Resurssitehokkuus ja kokonaiskäsittelytulos paranevat ja samalla säästetään kustannuksissa, Ruotsalainen muistuttaa.

Kun siirrytään kokonaisprosessin optimointiin kustannukset per yksikköprosessi voivat kasvaa, mutta samalla kokonaisuutena säästetään. Esimerkiksi, kun lietteen vedenpoisto paranee niin kuljetuskustannukset pienenevät ja poltossa energiasisältö kasvaa. Reaaliaikainen kemikaalien annostelu ja oikeiden kemikaalien valinta mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelytuloksen.

– Täytyy zoomata ulos yhdestä mittausympäristöstä ja tutkia mitä säästöjä ja vaikutusmahdollisuuksia digitalisaatio voi tuoda laajemmassa kontekstissa, Jussi Ruotsalainen summaa.

Next article