Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Sponsoroitu

Hulevedet aiheuttavat vedenpuhdistuslaitoksilla ylikuormitusta, häiritsevät puhdistusprosessia sekä lisäävät käsittelyprosessin kustannuksia.

– Jätevesiviemärissä kuuluu kulkea vain jätevettä. Jos maaperästä vuotaa putkeen pohjavettä, sadevettä tai lumien sulamisvesiä, tulee ylimääräisestä vedestä veronmaksajille iso lasku. Ja kun laitoksen puhdistuskapasiteetti ylittyy, puhdistamattomat jätevedet joudutaan ohijuoksuttamaan vesistöön, kertoo Aquapriori Oy:n toimitusjohtaja Harri Rautio.

Vesilaitoksen asentajilla ja suunnittelijoilla on tiedossa miten sateet vaikuttavat pumppausalueella, mutta heillä on harvoin tietoa mitkä viemärilinjat vuotavat pahimmin. Rankkasateet ja kevään sulamisvedet voivat aiheuttaa vuotoja eri paikoista.

Vuotoveden virtausmittauksella saadaan kokonaiskuva

Vuotojen paikantamiseen on erilaisia menetelmiä kuten viemäriputkien savustus tai kuvaaminen. Aquapriorin AquaDuoscope®-menetelmässä mitataan jätevesilinjan virtaama ja tutkitaan siitä otettuja vesinäytteitä.

– On tärkeää muodostaa vesilaitokselle sekä iso kuva vuototilanteesta että kohdennettua tietoa mitkä viemärilinjat tuottavat eniten vuotoja. Painelinjaan on olemassa luottavia mittareita, mutta kun huomasimme, että painovoimaiseen viettoviemäriin ei ollut varteenotettavia, järkevän hintaisia ja luotettavia mittareita, päätimme rakentaa sellaisen itse. Viettoviemärissä virtaa koko ihmiselämän kirjo, se on erittäin syövyttävä ja rankka ympäristö, joten mittarin rakentaminen vaati mittavaa kehitystyötä, Rautio toteaa.

Lähes reaaliaikaisella veden virtauksen mittaamisella:

saadaan kohdennettua tietoa siitä missä viemärilinjoissa on eniten vuotoja.
kerätään pitkäaikaisseurantatietoa sateiden ja sulamisvesien vaikutuksesta.
pystytään mittaamaan jätevesiverkostojen lisäksi myös hulevesiverkoston virtaamaa tai raportoimaan pumppaamon ylivuototilanteista.

Kiinnostuitko AquaFlowscope®-virtausmittauksesta?

Next article