Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Veden etäluennan käyttöönotto on investointi tulevaisuuteen
Sponsoroitu

Digitalisaatio mahdollistaa Lahti Aqualla vesihuollon turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Veden etäluennasta on tullut myös olennainen osa vastuullista liiketoimintaa.

Digitalisaation merkitys vesihuollossa on tätä nykyä kiistaton, ja oikeanlaisen digistrategian ytimessä ovat vesihuollon turvallisuus ja toimintavarmuus. Näiden tekijöiden haasteisiin voidaan digitalisaation avulla vastata myös vastuullisesti. 

– On tärkeää huomioida vesihuoltolaitosten olevan yhteiskunnan kannalta huoltovarmuuskriittisiä toimijoita, joiden toimintavarmuus tulee jatkuvasti olla turvattuna, Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen painottaa.

Vesihuoltolaitosten on Toivosen mukaan entistä tärkeämpää tulevaisuudessa antaa painoarvoa digitalisaation edellyttämälle työkulttuurin ja toimintatapojen muutokselle, niiden hallitulle johtamiselle sekä oikeanlaiselle tavoitteiden asetannalle. 

– Toimivien tietojärjestelmien ja teknologiakehityksen avulla luodaan kestävää siirtymää digitalisaation polulla, Toivonen sanoo.

Digitalisaatio edistää turvallista ja kestävää vesihuoltoa

Lahti Aquan pitkäaikaisen yhteistyökumppani Evitec Solutions on yhtä mieltä siitä, että vesilaitosten digitalisaatio on tärkeää kestävän ja turvallisen vesihuollon, resurssien optimoinnin ja vedenhallinnan sekä asiakaspalvelun näkökulmasta.   

– Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, toiminnan tehostumisen ja esimerkiksi laskutuksen yksinkertaistumisen, Evitec Solutionsin  data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio kuvailee. 

Vainion mukaan digitalisaatio ei ole pelkkä tekninen kehitysaskel vaan liittyy vahvasti turvallisen ja kestävän vesihuollon edistämiseen. 

– Lähitulevaisuudessa vesihuoltoalan digitalisaatio etenee kohti älykkäitä verkostoja ja edistynyttä analytiikkaa. Lisäksi näemme enemmän integraatiota IoT-ratkaisuihin, mikä tehostaa vesilaitosten toimintaa entisestään.

Evitec Solutionsin missiona on uudistaa asiakkaidensa liiketoimintaa yhdistämällä teknologia ja asiakasymmärrys, kuten tarjoamalla vesihuoltoalalle oikea-aikaista tietoa antavia, helppokäyttöisiä dataratkaisuja, joiden jatkokehitys on joustavaa.

– Asiakas omistaa loppuratkaisun ja datan, mikä tekee kustannuksista läpinäkyviä mahdollistaen räätälöidyt ratkaisut.

Lahti Aqua ja Evitec Solutions: veden etäluenta osa vastuullista liiketoimintaa

Lahti Aqua on viime vuosina panostanut kattavasti erityisesti veden etäluennan ratkaisuihin. Vesihuoltoyhtiön ensimmäiset asennettavat etäluettavat vesimittarit ovat Toivosen mukaan ultraäänimittareita. 

– Vuoden 2020 EU:n direktiivi on edellyttänyt, että taloyhtiöihin asennetaan linjasaneerauksen tai uudisrakentamisen yhteydessä huoneistokohtaisia, etäluettavia vesimittareita. Laki ei koske kiinteistöiden päävesimittareita, jotka Lahdessa omistaa Lahti Aqua.

Asiakasnäkökulmasta vedenkulutuksen seuranta helpottuu ja muuttuu kulutukseen perustuvaksi. Lahti Aquan asiakkaat voivat seurata reaaliaikaista vedenkulutusta asiakasportaalista aikaan ja paikkaan katsomatta.

 Tämä parantaa esimerkiksi kiinteistössä esiintyvien vuotojen todentamista, jolloin asiakas pystyy reagoimaan niihin nopeammin, Toivonen sanoo.

Investointi veden etäluentaan on sekä Toivosen että Vainion mielestä ennen kaikkea investointi pitkän aikavälin tehokkuuteen ja kestävyyteen. 

– Vähenevien ympäristövaikutusten ansiosta näemme sen myös tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa.

Lahti Aqua Oy

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa vesihuoltopalvelut 147 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle.
Evitec Solutions Oy:n innovatiiviset pilvipohjaiset etäluentaratkaisut tarjoavat reaaliaikaista tietoa vesimittareista vähentäen manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta.

Lue lisää Lahti Aquan toiminnasta

Lue lisää Evitec Solutionsista

Next article