Etusivu » Vesitekniikka » Ilmastonmuutos vaikuttaa myös pohjaveden määrään
Vesitekniikka

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös pohjaveden määrään

Lumen sulanta on tähän asti ollut merkittävä tekijä pohjaveden muodostumisessa. Kuva: Unsplash

Pekka Rossi

apulaisprofessori, Oulun yliopisto

Pohjaveden riittävyys on elintärkeää paitsi meille ihmisille myös samojen pohjavesialueiden ekosysteemeille.

Suomessa pohjavettä on kaikkialla. Alueellista vaihtelua pohjavesien esiintymisessä kuitenkin ilmenee maaperän ominaisuuksista riippuen. Apulaisprofessori Pekka Rossi Oulun yliopistosta kertoo, että pohjavesiesiintymisiä ruokkii paitsi sadanta myös sulanut lumi.

– Suomessa pohjavettä on kaikkialla siellä, missä on maaperää. Alueellista vaihtelua pohjavesien esiintymisessä kuitenkin ilmenee.

Jos lumen määrä muuttuu, voi myös pohjaveden varaston minimi muuttua.

Rossin mukaan on olennaista ymmärtää, kuinka paljon pohjavettä kulloinkin muodostuu ja mikä sen määrä alueittain on. Pohjavesivarannon muuttumista seuraamalla voidaan ennakoida kuivien kausien vaikutusta siihen, kuinka paljon vettä on käytettävissä. 

– Suuremmassa mittakaavassa myös ilmasto on muuttumassa, ja varsinkin meillä Suomessa tämä tarkoittaa lumien määrän muuttumista. 

Lumen sulanta on tähän asti ollut merkittävä tekijä pohjaveden muodostumisessa. 

– Jos lumen määrä muuttuu, voi myös pohjaveden varaston minimi muuttua. Tällä taas on vaikutusta siihen, kuinka paljon pohjavettä voi maaperästä ottaa, Rossi toteaa. 

Myös pohjaveden mittaamisessa on siirrytty digiaikaan. Jatkuvaa seurantaa suoritetaan erilaisilla pinnankorkeusmittareilla sekä mallintamisen avulla. 

– Jos nämä digitaaliset ratkaisut integroidaan hyvin Suomessa ja täällä saadaan hyviä benchmarkeja, voidaan niitä viedä myös globaaleille markkinoille, Rossi muistuttaa.

Ekosysteemeistä huolehtiminen välttämätöntä

Sen lisäksi, että ihmiset hyödyntävät pohjavettä, sitä purkautuu pohjavesialueilta myös ympäristöön. 

– Se, kuinka paljon pohjavettä otetaan juomavedeksi, vaikuttaa tähän ympäristöön purkautuvaan määrään, Rossi selventää.

EU:n tasolla vuonna 2014 toteutetussa pohjavesidirektiivin muutoksessa painotettiin pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien seurantaa. Suomessa direktiivin seurauksena osalle pohjavesialueista määriteltiin Rossin mukaan niin sanottu e-luokitus. 

– Jos alueella on pohjavesiesiintymään yhteydessä oleva ekosysteemi, tulee huolehtia siitä, että vettä riittää myös ylläpitämään tätä tärkeää ekosysteemiä.

Next article