Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon
Kuntatekniikka

Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon

vesihuolto-viemaristot
vesihuolto-viemaristot
Kuvat: Getty Images

Riina Liikanen 

vesiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys

Digitaaliset ratkaisut ovat näkyneet vesihuollossa ja vuosia, mutta datan potentiaalista hyödynnetään nykyisellään vain pieni osa. Saatavilla olevan tiedon systemaattisempi hyödyntäminen lisää vesihuollon toimintavarmuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Vesilaitosyhdistys on käynnistänyt Digistrategia-hankkeen, jonka tavoitteena on edistää digitaalisten palveluiden käyttöönottoa suomalaisissa vesihuoltolaitoksissa.

– Digitalisaation potentiaalista on nykyisellään paljon käyttämättä, puhumattakaan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tavoitteenamme on edistää vesihuollon systemaattista digitalisaatiota määrittämällä keskeiset ja konkreettiset kehityksen osa-alueet sekä pohtimalla etenemispolut näille. Näin tulevaisuudessa toimintoja voidaan mitata nykyistäkin kattavammin, vesiasiain päällikkö Riina Liikanen Vesilaitosyhdistykseltä kertoo.

Kehitysaskeleet järjestelmistä saatavan datan kokoamisessa, yhdistämisessä ja analysoinnissa tarkentavat ymmärrystä vesihuoltoprosessin tilannekuvasta.

– Parempi ymmärrys vesihuoltojärjestelmistä ja -prosesseista puolestaan mahdollistaa toimintojen tehokkaamman ohjaamisen ja lisää järjestelmän toimintavarmuutta. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää turvallisten ja varmojen vesihuoltopalveluiden tuottamista resurssitehokkaammin, Liikanen sanoo.

Kuluttajille vesihuollon digitalisoituminen näkyy palvelun parantumisena.

– Esimerkiksi vedenkulutuksen ja vedenlaadun seuranta kehittyvät. Tulevaisuus tuo tullessaan todennäköisesti myös uusia palveluita, mistä ei tänään vielä osata unelmoidakaan, Liikanen ennustaa.

Jouhevuutta tiedonsiirtoon

Nykyisellään tiedon hyödyntämistä jarruttavat datan laatu sekä tiedon siirtämisen vaikeus järjestelmästä toiseen.

– Tietoa on, mutta sitä ei pystytä jakamaan, siirtämään tai hyödyntämään eri järjestelmien välillä. Tietojen jouhevaan hyödyntämiseen tarvitaan yhteisesti sovittuja standardisoituja malleja, Liikanen juttelee.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä vesihuollossa on kiinnitettävä erityishuomiota myös kyberturvallisuuteen.

– Eri järjestelmien välisen tiedonsiirron lisääntyessä vaatimukset kasvavat, Liikanen toteaa.

VTT:n vetämässä ja Huoltovarmuuskeskuksen, Vesilaitosyhdistyksen sekä yksittäisten vesihuoltolaitosten rahoittamassa Kyber-Vesi-hankkeessa etsittiin ratkaisuja kyberhaasteisiin.

– Vuonna 2018 toteutetun hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon tarpeisiin räätälöityjä ohjeita ja arviointityökaluja kyberturvallisuuden kehittämiseen. Arviointityökaluilla vesihuoltolaitokset voivat arvioida kyberturvallisuutensa tilaa ja kehitystarpeita sekä automaation että ostopalveluiden näkökulmasta. Arviointityökalut on suunnattu erityisesti laitosten kyberturvallisuudesta vastaaville, automaatiopäälliköille ja asiantuntijoille, Liikanen kertoo.

Next article