Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Laatunäkökulma tullut mukaan hulevesien käsittelyyn
Hulevesien käsittely

Laatunäkökulma tullut mukaan hulevesien käsittelyyn

Hulevesien puhdistaminen on mahdollista esimerkiksi erilaisilla luonnonmukaisilla suodatusjärjestelmillä. Kuvassa Lahden Hennalaan vuonna 2018 perustetun pilottikohteen rakennusvaihe. Kuva: Lahden kaupunki / Juha Tanhua

Hulevesien käsittelyn haasteena on vesien sisältämien ravinteiden ja muiden haitta-aineiden poistaminen.

– Hulevesien käsittelyssä on tapahtunut ajattelutavan muutos: aikaisemmin vallalla olleen määrällisten tavoitteiden lisäksi mukaan on tullut laadullisia tavoitteita, toteaa Lahden kaupungin hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen.

– Viime vuosituhannen puolella hulevesien hallinta oli pääasiassa tulvienhallintaa, tänä päivänä myös hulevesien laatu kiinnostaa.

Järveläisen mukaan muutokseen on vaikuttanut laatumittausten lisääntyminen: mittaamisen myötä hulevesien on todettu sisältävän runsaasti epäpuhtauksia, kuten mikromuovia, raskasmetalleja ja lääkeaineiden jäämiä. Koska hulevesijärjestelmä on määrällisesti tehokas, se kuljettaa myös suuremman määrän haitta-aineita vastaanottaviin vesistöihin.

– Myös muuttuva ilmasto vaikuttaa hulevesien hallintaan. Ääri-ilmiöiden lisääntyessä valunnan määrä kasvaa, jolloin nykyiset järjestelmien mitoitukset ylittyvät entistä useammin. Tämä johtaa helposti tulvahaittoihin, jatkaa Järveläinen.

Suunnittelua eri toimialojen ylitse

Järveläisen mukaan tietoisuus hulevesien hallinnasta kuntatasolla on kuitenkin melko hyvällä tasolla niin laadun kuin määrän osalta. Kaupungeissa on suunnitelmat hulevesikäsittelyn hoitamisesta ja yhä useammin niissä on otettu huomioon myös laadulliset tavoitteet.

– Määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen käytössä on hyvin toimivia teknisiä ratkaisuja, toteaa Järveläinen.

Laadullisesta hallinnasta on vielä rajallisesti tutkittua ja pitkäjänteistä tietoa, mikä vaikeuttaa laatunäkökulman laajamittaista huomioon ottamista. Lisäksi tietojenvaihto eri toimijoiden välillä ei aina toimi, jolloin tietoisuus toimivista ratkaisuista saattaa jäädä paikalliseksi.

– Alueita suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon alueen käyttöön liittyvät erilaiset arvot, esimerkiksi viheralueista puhuttaessa virkistyskäyttö, vedenkierto sekä muut ekosysteemipalvelut. Suunnittelutyössä tulee varmistaa useamman toiminnon toteutuminen samalla alueella. Tämä edellyttää kaikki tahot osallistavaa suunnittelua toimialojen yli.

Next article