Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Suomalainen vesiosaaminen on kansainvälisesti arvostettua
Vesihuolto

Suomalainen vesiosaaminen on kansainvälisesti arvostettua

Vesiosaaminen on iso ja alati kasvava markkina. Se on tärkeässä roolissa, kun ihmiskunta sopeutuu ilmastonmuutokseen. Kuvat: Getty Images

Topi Helle

toimitusjohtaja, Finnish Water Forum

Lietteenkäsittely, jätevedenpuhdistus, vedenlaadun monitorointi, veden digitalisointi sekä tiedonsiirtoratkaisut ovat vain muutamia esimerkkejä, joissa suomalaisten yritysten osaaminen on laadukasta.

– Monilla suomalaisyrityksillä on tarjolla uusia ratkaisuja, joille on kysyntää maailmalla. Haasteena on usein se, että teknisestä osaamisesta huolimatta referenssit puuttuvat. Ja ilman referenssejä on vaikea päästä neuvottelupöytiin, Finnish Water Forumin toimitusjohtaja Topi Helle kertoo.

Toinen haaste on yritysten koko.

– Projektit maailmalla ovat isoja ja niissä etsitään yleensä kokonaisratkaisuja. Ei siellä haluta koota yksittäisiä ratkaisuja isommaksi kokonaisuudeksi, Helle toteaa.

Tarvitaan siis yritysten yhteistyötä ja konsortioiden muodostamista.

– Esimerkiksi Saksan ja Ranskan kotimarkkinat ovat Suomeen verrattuna yli 10 kertaa suuremmat. On loogista, että täällä pitää ponnistaa kohti vientiä paljon nopeammin ja siksi yritysten välinen yhteistyö on yksi tarvittavista avaimista maailmalle, Helle jatkaa.

Maailmalla on huutava pula vesiosaamisesta

Vesiosaaminen on iso ja alati kasvava markkina. Se on tärkeässä roolissa, kun ihmiskunta sopeutuu ilmastonmuutokseen.

– Ilmastonmuutos haastaa vesihuollon uusin tavoin ja juomaveteen liittyvät ongelmat on ratkaistava, vaikka ne monesti unohdetaankin ympäristökeskustelussa. Tämä antaa suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia, Helle korostaa.

Mutta miten viennin haasteet voisi taklata?

– Meillä on aivan erityinen valttikortti osaamisessa: Finnish Water Forum on vesiosaamisen ekosysteemi, jossa on mukana yli 80 yritystä, useita ministeriöitä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, Helle sanoo.

Avuksi tarvitaan myös referenssejä Suomesta.

– Julkisissa hankinnoissa voisi antaa painoarvoa sille, että on suomalainen toimija ja tuotetuki on vahvaa. Jos valintakriteerinä on aina halvin hinta, se ei pitkässä juoksussa ole yhteiskunnan etu. Mitä vahvempi vienti on, sitä paremmin yritysten osaaminen kehittyy. Näin saamme yhä parempia ratkaisuja, Helle summaa.

Next article