Etusivu » Vesitekniikka » Suomalaiset vesiosaamisen maailman huippuja
Vesitekniikka

Suomalaiset vesiosaamisen maailman huippuja

Kuva: Getty Images

Topi Helle

toimitusjohtaja,  Finnish Water Forum 

Vesihuoltoverkoston hallinta käsittää perinteisesti paitsi vesiturvallisuuden, omaisuuden sekä kunnossapidon hallinnan myös pyrkimyksen vesiverkostossa tapahtuvien vuotojen vähentämiseen. Lisäksi digitaalinen kulunvalvonta on tärkeä osa hallintaa, sillä verkossa on paljon miehittämättömiä tiloja, kuten pumppausasemia ja vesitorneja.

Digitaalisuuden kasvaessa myös kyberturvallisuuden merkitys korostuu, kun venttiilien ja pumppujen ohjaaminen ulkopuolelta on mahdollista. Älykäs vesihuoltoverkoston hallinta vähentää vuotoveden määrää, sillä vuotojen havaitseminen on tehokasta, kun paineen ja virtausten mittauksia suoritetaan laaja-alaisesti eri puolilla verkostoa. Vuodot voivat olla hyvin merkittäviä – jopa 10–30 prosenttia puhdasvesiverkoston virtaamasta. 

Suomalaisen vesiosaamisen tulevaisuudennäkymät näyttävät suotuisilta.

Suomalaisen vesiosaamisen tulevaisuudennäkymät näyttävät suotuisilta, sillä vesitekniikan ja samalla myös digitaalisten ratkaisuiden huippuosaamisemme muodostavat yhdessä toimivan yhtälön. Kotimaiset vesialan yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, ministeriöt sekä järjestöt yhteen tuova Finnish Water Forum eli FWF on yhdessä Nokian, VTT:n, Savonian sekä muutaman vesilaitoksen ja teknologiayrityksen kanssa toteuttamassa hanketta, jossa kehitetään avointa alustaa tiedonsiirtoon ja tiedon käsittelyyn. Alustan avulla vesilaitosten on mahdollista hallita vesiverkostoaan ja tällä tavoin vähentää vuotovettä.

Vesiverkostojen hallinnan lisäksi Suomessa on erinomaista osaamista myös vedenlaadun monitoroinnissa, veden ja jäteveden puhdistuksessa, vesivarojen hallinnassa sekä vesihuoltoon liittyvässä koulutuksessa. Myös tekopohjaveden tuntemuksemme on vahva. Tällä osaamisella on mahdollista pyrkiä globaaleihin ratkaisuihin, esimerkiksi kuivuudesta kärsivien maiden pohjavesiin liittyviin haasteisiin liittyen.

Suomalaisten vahvuutena maailmalla on hyvä maineemme – eritoten puhdas ilma ja vesi. Globaalina haasteena on kuitenkin usein hankkeiden suuruus. Tähän FWF pyrkii luomaan ratkaisuja monitoimijayhteistyöllä, jossa yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja tutkimuslaitokset yhdessä rintamassa ratkovat maailman vesivaroihin ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä haasteita.

Next article