Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Vesi on osa kiertotaloutta
Kiertotalous

Vesi on osa kiertotaloutta

Kuva: Unsplash

Erilaisia Smart Water -projekteja on käynnissä vesilaitoksilla ympäri Suomen. Digitalisaatio auttaa verkoston vuotokohtien paikantamisessa, laadunvalvonnassa ja ongelmakohtien kartoituksessa. Ennakoinnilla saadaan sekä kustannussäästöjä että parempaa asiakaspalvelua.

Älykkäiden järjestelmien haasteena on tiedon kerääminen ja prosessointi.

– Mittalaitteet tuottavat dataa, jota ei saada helposti yhteensopivaksi; laitevalmistajilla on omia ratkaisuja, joiden rajapinnat eivät ole yhteneväisiä. Ei ole vielä standardia, jonka mukaan tulisi toimia, kertoo Finnish Water Forumin toimitusjohtaja, TkT Topi Helle.

Digitalisaatio edesauttaa myös kasvattamaan puhdistetun harmaan jäteveden hyödyntämistä muun muassa teollisuuden prosessivetenä tai maataloudessa kasteluun.

– Osa jäteveden kierrätysratkaisuista on lietteen hyötykäyttö energiana, esimerkiksi biokaasuna tai polttoaineena, lietteestä ja tuhkasta on mahdollista saada myös lannoitteita ja multaa. Lietteen hyödyntämistä tutkitaan aktiivisesti ja moderneja biojalostamoja rakennetaan jätehuollon yhteyteen, Helle sanoo.

Suomessa on maailmanluokan vesiosaamista

Puhtaan veden tarve ja sen merkitys kasvavat globaalisti.

– Meillä Suomessa riittää vielä vettä, mutta monessa maassa vettä on jo pakko kierrättää. Vesilaitokset ympäri maailmaa modernisoivat ja digitalisoivat laitoksia. Tässä on suomalaiselle vesiosaamiselle hyvä tilaisuus, Helle painottaa.

Meillä Suomessa riittää vielä vettä, mutta monessa maassa vettä on jo pakko kierrättää.

Suuriin kansainvälisiin hankkeisiin osallistuu lähinnä isoja yrityksiä, mutta on olemassa paljon pienempiä projekteja, joissa suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuuksia. Lisäksi Finnish Water Forum on auttanut yrityksiä kokoamaan konsortioita, jotta yritykset pystyvät tarjoamaan isompia kokonaisratkaisuja.

Kansainvälisiin projekteihin mukaan pääsemiseksi yrityksillä tulisi olla referenssejä Suomesta.

– Olisi hyvä, jos vesilaitokset ottaisivat mukaan projekteihinsa myös pk-yrityksiä. Pitkässä juoksussa on myös vesihuoltolaitosten etu, että Suomessa on osaavia yrityksiä ja henkilöstöä yhteistyöhön. Ottamalla pienemmätkin yritykset mukaan voimme turvata vahvan ja elinvoimaisen vesialan teollisuuden, Topi Helle muistuttaa.

Next article