Etusivu » Vesitekniikka » Vesilaitoksissa kerätty data auttaa ennakoimaan huoltotoimenpiteitä ja parantaa toimintavarmuutta
Sponsoroitu

Vesijärjestelmien valvontaan kehitetyt ohjelmistot ennakoivat sekä ehkäisevät putkistojen ongelmia.

Vesilaitoksille suunnatut digitaaliset järjestelmät ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina erityisesti suurempien vesilaitosten keskuudessa. Siinä missä pienemmissä vesilaitoksissa digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen on vielä melko vähäistä, monet suuremmat vesilaitokset ovat jo hyvin pitkällä digitaalisuudessa ja sen hyödyntämisessä. 

Dataan pohjautuva ennakointi lisää toimintavarmuutta 

Vesijärjestelmien hallintaan suunnitellut ohjelmistot keräävät arvokasta dataa vesilaitosten hallinnoimista putkistoista ja tuovatkin vesilaitoksille ensisijaisesti toimintavarmuutta. Jotta järjestelmistä saadaan paras hyöty irti, on tärkeää, että ratkaisu räätälöidään kunkin toimijan yksilöllisiin tarpeisiin. Usein järjestelmien käyttö jää huoltotoimenpiteiden merkinnän tasolle, kun dataa voisi käyttää myös laajemmin suunnittelun ja päivittäisen työn tukena, sanoo Smartvatten Oy:n Sales Director Tuomas Koskinen.

– Mikäli dataa osataan tulkita oikein, mittauksista pystyy näkemään pitkän aikavälin trendit ja tarvittavat huoltotarpeet hyvissä ajoin ennen kuin vahinkoja syntyy. Monesti ongelmat ilmenevät yllättäen, jolloin niihin pitää reagoida nopeasti, eikä syihin ehditä paneutumaan perusteellisesti. Datan avulla tilanteita voidaan ennakoida ja välttää vahinkoja, Koskinen lisää.

Järjestelmä vähentää manuaalista työtä ja säästää resursseja

– Vesihuollon digitaalisen järjestelmän käyttö säästää aikaa ja resursseja kun järjestelmä analysoi dataa automaattisesti ja manuaalinen tulkinta jää pois. Monilla pienemmillä vesilaitoksilla voi olla pulaa resursseista ja henkilöstöstä minkä vuoksi ulkopuolinen asiantuntija-apu datan tulkintaan voi olla hyödyllistä. Firmojen sisällä data-analyysien tekeminen vie paljon aikaa sekä vaatii ohjelmistokehityksen asiantuntijuutta, mitä harvoin pienemmistä vesilaitoksista löytyy, Koskinen sanoo.

– Monissa vesilaitoksissa on käytössä erilaisia järjestelmiä yhtäaikaisesti, jonka seurauksena datan hyödyntäminen voi olla haastavaa. Tämän lisäksi vesilaitoksissa on usein vain muutamia henkilöitä, joilla on tarvittava asiantuntijuus järjestelmien käyttöön sekä datan analysointiin sanoo Smartvatten Oy:n Business Unit Director Tomi Lukkarinen

Arvokasta dataa päätöksenteon tueksi

Kerätty data helpottaa vesilaitosten päivittäistä päätöksentekoa sekä suunnittelutyötä. Vesilaitokset toimivat yleisesti useiden eri sidosryhmien kanssa ja siksi päätöksenteon perustelu on toiminnassa tärkeää. Datan merkitys päätöksenteossa on olennaista, kun vesilaitokset esimerkiksi käyvät keskustelua kuntien kanssa mahdollisista investoinneista.

– Jos toiminnassa on tehokkuusongelmia, mutta vesilaitokset eivät pysty näyttämään konkreettista dataa, sidosryhmiltä voi olla vaikeaa saada resursseja ongelmien ratkaisemiseksi, Koskinen havainnollistaa. Investointipäätöksiä on myös helpompi perustella kun nähdään kuinka paljon tietyn ongelman korjaaminen maksaisi. Tästä hyvänä esimerkkinä on energiankulutus, mikä kasvaa merkittävästi jos vesijohdostossa tapahtuu ongelma. Datan avulla voidaan tukea tätäkin päätöksentekoa, Lukkarinen kiteyttää.

Digitaalisen vesijärjestelmän käytön hyödyt

Vesihuollon digitaalinen järjestelmä ennakoi putkiston tukokset ja vuodot.
Automaattisen ohjelmiston ansiosta manuaalinen työ vähenee merkittävästi.
Järjestelmän keräämä data helpottaa päivittäistä päätöksentekoa sekä suunnittelutyötä.

Millä tavoin data auttaa vesihuollossa?

Next article