Oppimisympäristöt
Rehtorin rooli koulun korjausrakentamisessa
Rehtorin kelpoisuuteen ei kuulu arvosanaa rakentamisesta. Kuitenkin oppilaitoksen johtaja on koulussaan tärkeässä roolissa, kun remontti lopulta alkaa.