Etusivu » Sisäilmaongelmat » Terveenä työssä – myös kouluissa
Sisäilmaongelmat

Terveenä työssä – myös kouluissa

Kuva: Getty Images

Hyvässä sisäilmassa on hyvä olla ja helppo hengittää. Kun sisäilman laatu on hyvää, opiskelu ja työnteko sujuvat, ja mikä tärkeintä, pysymme paremmin terveinä. Eri puolella Suomea kouluissa on sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmat voivat johtua monesta eri syystä, esimerkiksi väärin toimivasta ilmanvaihdosta, rakennus- ja sisustusmateriaalien kaasumaisista materiaalipäästöistä (VOC-yhdisteet) tai kosteus- ja homevaurioista.

Rakennusten kunnon selvittäminen ja korjaaminen vievät usein aikaa. Sisäilmasta oireilevia ihmisiä ja heidän perheitään on tuettava jo tässä hetkessä. Terveydenhoidon lisäksi tarvitaan tukitoimia, jotka auttavat koulujen henkilökuntaa ja oppilaita pysymään oppimis- ja työkykyisinä. Jos oireilevat ja sairastavat jäävät yksin ongelmiensa kanssa, he ovat vaarassa eristyä sosiaalisista suhteistaan ja syrjäytyä yhteiskunnasta.

Sairaspoissaolojen vaikutukset ulottuvat usein myös perheiden taloudelliseen toimeentuloon väliaikaisesti tai pysyvästi. Kokemustiedon mukaan tärkeää on, että oireilu ja sairastaminen tunnistetaan ja tunnustetaan niin terveydenhuollon, työnantajan kuin sosiaaliturvapäätöksiä tekevien virkamiestenkin taholta. Joustavat järjestelyt auttavat vaikeissa tilanteissa eteenpäin, mutta ratkaisut ovat edelleen liian sattumanvaraisia ja jäävät helposti tapauskohtaisiksi.

Toimi näin jos epäilet sisäilmaongelmia päiväkodissa tai koulussa!

Sisäilmaongelmia ratkottaessa kannattaa hyödyntää väistötiloja, sillä kokemustiedon mukaan oireilevat ja sairastavat ovat hyötyneet altistuksen katkaisemisesta. Tällöin on arvioitava, mitä kosteus- ja homevaurioisista tiloista voidaan siirtää uusiin tiloihin. Hengitysliiton tarjoama neuvonta asiassa perustuu hometalkoot.fi-hankkeessa luotuun irtaimiston puhdistusohjeeseen. Irtaimisto, jossa on voimakasta homeen hajua, homepilkkuja ja -kasvustoa, on hävitettävä. Vähemmän vaurioitunutta irtaimistoa voi yrittää puhdistaa. Huokoisten materiaalien, kuten koulukirjojen kohdalla, puhdistus on usein mahdotonta. Asiakirjat kannattaa skannata ja säilyttää digitaalisina.

Hengitysliitto sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden äänenä

Hengitysliitto vaikuttaa Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 ja Kansallisen sisäilma ja terveys 2018-2028 ohjelmien sisältöön. Välitämme niihin sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden äänen. Kaikenikäiset sisäilmasta oireilevat ja sairastavat tulee kohdata kunnioittavasti ja yhtäläiset mahdollisuudet sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen on taattava. Lasten ja nuorten tilanteiden ratkaisemiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota, jotta syrjäytymiskierre ehkäistään.

Hengitysliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset toteuttavat Ratkaistaan yhdessä! -hanketta, jossa etsitään keinoja sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin, kaverisuhteiden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Eduskuntavaalien yhteydessä sisäilma nousee jälleen esille. Suomi tarvitsee jokaisen osaajan. Sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tilannetta on mahdollista parantaa osana sosiaaliturvauudistusta esimerkiksi tunnistamalla työ- ja työpaikkakyvyttömyys sekä työpaikan vaihtamisen tuen merkitys. 

Lisätietoa löytyy hengitysliitto.fi ja hometalkoot.fi -sivustolta, sekä Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnasta puh 020 757 5181.

Kirjoittajat ovat suunnittelija Sari Mäki, projektikoordinaattori Kiti Haukilahti ja sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Katri Nokela Hengitysliitolta.

Next article