Etusivu » Digitalisaatio » Työntekijäkokemus paranee digitalisaation avulla
Työhyvinvointi

Työntekijäkokemus paranee digitalisaation avulla

tyontekijakokemus
tyontekijakokemus
Kuva: Getty Images

Työntekijäkokemus voi parantua digitalisaation avulla, sillä sen mahdollistamana prosessit automatisoituvat, työnteko tehostuu eikä tekeminen enää ole paikkariippuvaista.

– Työajan käyttö tehostuu, kun tekeminen muuttuu saumattomaksi eikä ole enää mobiilin myötä laite- tai paikkariippuvaista kertoo Patrik Etelävuori, Digital Transformation Lead, Finnairilta.

– Digitalisaatio toimii ihmisen työkaverina – sen avulla luodaan kokonaisuuksia, jotka proaktiivisesti ohjaavat ja sujuvoittavat työpäivää. Esimerkiksi laivan kapteeni voi nähdä optimaalisen reitin virtuaalitodellisuutta hyödyntäen, millä voi olla huomattava merkitys vaikka polttoaineen säästön kannalta.

Etelävuoren mukaan sovellukset auttavat ihmisiä kollaboraatiossa.

– Niistä on apua myös silloin, kun mietitään, miten erilaiset tiimit toimivat yhdessä tehokkaasti globaalisti.

Työntekijäkokemus = yrityskulttuuri + digitaalinen ja fyysinen kokemus

Sovelluksia ja tehokkuutta Etelävuori pitää kuitenkin lopputuloksena. Hän korostaa, että kaiken lähtökohtana ovat innostuneet ihmiset.

– Aloitetaan niistä syistä, miksi asioita tehdään. Sitten mietitään tähän keinoja. Keinot liittyvät yrityksen kulttuuriin, strategiaan ja arvoihin. Miten tuomme yritykseen ketteryyttä, luottamusta ja hyvää johtamista? Näiden kysymysten lisäksi tulee keskittyä digitaaliseen sekä fyysiseen kokemukseen.

Digitaalinen kokemus on Etelävuoren mukaan mahdollistava tekijä toivotulle yrityskulttuurille sekä työskentelytavoille. Onko esimerkiksi IT-infrastruktuuri rakennettu niin, että työntekijät voivat tehdä töitä mistä vaan?

– Digitaalisuudessa luonnollisesti tärkeää on myös mitä ratkaisuja ja fyysisiä työkaluja, kuten mobiililaitteita, työntekijöillä on käytössä. Viimeinen tärkeä asia on sovelluksen tai palvelun design. Pitää ymmärtää kenelle tehdään ja miksi tehdään.

Johdon sitouduttava muutoksiin

Yrityksillä tulee nykypäivänä olla taito luoda tiloja, toimintamalleja sekä toimipisteitä, jotka mahdollistavat vapaan työskentelyn. Inspiroiva toimistoympäristö houkuttelee työntekijöitä.

Ihanteellisessa toimistoympäristössä kaikki järjestelmät ja laitteet toimivat, ja tämän myötä yhteistyö työpaikalla helpottuu, Etelävuori sanoo.

Miten haluttu yrityskulttuuri sitten saadaan näkyväksi? Etelävuori puhuu ekosysteemeistä, jotka mahdollistavat liikkumisen. Järjestelmien on toimittava paikkariippumattomasti, työskentelipä sitten toimistolla, kotona, lentokoneessa, kahvilassa tai mökin laiturilla.

– Toimiston rakentamisen näkökulmasta tämä taas tarkoittaa erilaisia alueita, jotka soveltuvat erilaisiin työhön liittyviin tarpeisiin. On hiljaisia alueita ajatustyöskentelyyn, perinteisiä työpisteitä ja paikkoja ryhmätyöskentelyyn.

Etelävuori painottaa yrityksen johdon muutoksiin sitoutumisen tärkeyttä. Hän haastaa päättäjiä miettimään uudistuvaa työtapaa.

– Muutokset tarvitsevat vahvan tuen yrityksen johdolta – on tärkeää pystyä konkreettisesti selittämään, miksi muutoksia tehdään. Toivoisin myös muutosta ajattelumalliin. Säästöjen sijaan pitäisi pikemminkin ajatella henkilöstökokemusta, eli mitä tulee maksamaan, jos henkilöstöön ei panosteta.

Next article