Skip to main content
Etusivu » Energia » Tuulivoiman rooli vetytaloudessa on keskeinen
Tuulivoima

Tuulivoiman rooli vetytaloudessa on keskeinen

Tuulivoiman olevan edullisin sähköntuotantomuoto, jota maahamme voidaan tällä hetkellä rakentaa. Kuva: Getty Iamges

Tuulivoiman tuotantokapasiteetin ja samalla Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen vaatii erilaisia toimenpiteitä, joissa hallituksella on merkittävä rooli.

Viimeaikaisen systemaattisen tuulivoimarakentamisen sekä Olkiluoto 3:n valmistumisen myötä Suomi yltää sähkön suhteen omavaraisuuteen viimeistään ensi vuonna. Kaikkea energiankulutusta tarkasteltaessa asianlaita ei kuitenkaan vielä ole tämä. Teollisuus, liikenne ja lämmitys voidaan Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkosen mukaan muuttaa hiilidioksidivapaiksi pääsääntöisesti sähköistämällä sekä vetytalouden avulla.

– Myös tähän tarvitaan merkittävät määrät lisää uutta, puhdasta sähköntuotantoa. Kun sähkö tuotetaan Suomessa, kasvatetaan samalla Suomen energiaomavaraisuutta. 

Mikkonen muistuttaa tuulivoiman olevan edullisin sähköntuotantomuoto, jota maahamme voidaan tällä hetkellä rakentaa. 

– Tämä tarkoittaa, että tuulivoimalla on erittäin keskeinen rooli myös Suomen energiaomavaraisuuden kasvattamisessa.  

Suomi eturintamassa kohti vetytalouden voittoja

Ukrainan sodan seurauksena uusien tuulivoimahankkeiden kustannukset ovat selvästi nousseet kohonneiden hintojen sekä kasvaneiden lainan korkojen myötä. Mikkonen pitää tärkeänä, ettei hallitus Suomessa nyt tee minkäänlaista tuulivoiman kustannuksia kasvattavaa sääntelyä. 

– Lisäksi pitäisi käynnistää hallitusohjelmassa mukana ollut yhteistyöryhmä etsimään ratkaisuja tuulivoiman ja puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamiseksi. 

Yhteistyöryhmän avulla tuulivoimaa voitaisiin alkaa suunnitella aiempaa enemmän myös Itä-Suomeen.

– Keskeistä on, että Suomessa edistetään teollisuuden ja liikenteen muuttamista hiilidioksidineutraaleiksi niin sähköistämällä kuin vetytaloudenkin avulla, Mikkonen sanoo. 

Tuulivoiman rooli vetytaloudessa on merkittävä. Mikkonen painottaa, että se maa, joka pääsee vihreän vedyn markkinaan vahvasti kiinni, kerää suurimmat vetytalouden synnyttämät voitot. 

– Avainasemassa on jo olemassa olevan korkean teknologiaosaamisen lisäksi tuulivoimaloiden tuottama edullinen sähkö. Suomella on kaikki valttikortit olla mukana vetymurroksen eturintamassa. 

Next article