Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Sirpa Paatero: “Osaaminen kasvaa julkisissa hankinnoissa”
Hankinnat

Sirpa Paatero: ”Osaaminen kasvaa julkisissa hankinnoissa”

sirpa-paatero
sirpa-paatero
Kuva: Laura Kotila

Viimeisen kymmenen vuoden aikana palveluostot ovat kasvaneet julkisissa hankinnoissa huomattavasti nopeammin kuin tavaraostot ja investoinnit. Samalla maailma on muuttunut avoimemmaksi, ostajat ovat oppineet tekemään laadukkaampia tarjouspyyntöjä ja yritykset täsmällisempiä tarjouksia.

Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n yhdistyminen uudeksi Hansel Oy:ksi auttaa kehittämään julkisten hankintojen osaamista Suomessa sekä yhdistämään hankintoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Samalla voidaan huolehtia hankintojen paikallisuudesta niin, että pienilläkin toimijoilla on mahdollista päästä mukaan projekteihin.

Hallitusohjelmassa otetaan useassa kohdassa kantaa julkisiin hankintoihin.

Pienet yritykset kokevat usein julkiset kilpailutukset vaikeiksi. Hankkija taas kokee ison kumppanin valinnan helpommaksi. Yritysten kannattaa selvittää mahdollisuuksia tehdä yritysryhmän yhteisiä tarjouksia, jolloin saataisiin pk-yrityksiin sekä hankeosaamista että volyymiä.

Hankinnoilla ohjataan kehittämistä

Hallitusohjelmassa otetaan useassa kohdassa kantaa julkisiin hankintoihin. Hinnan lisäksi hankintoihin halutaan nostaa mukaan muitakin yhteiskunnallisia tarpeita sekä kriteerejä kuten innovatiivisuus, kestävä kehitys, työllisyysvaikutukset sekä alueellisuus. Esimerkiksi hankkeilla, joissa otetaan mukaan osatyökykyisiä jo tarjouspyyntövaiheessa, voidaan auttaa sekä ihmisiä että työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Innovatiiviset uudet kokeilut ovat hankalia kilpailuttaa, sillä kehittämisen alkuvaiheessa on vaikea määritellä, mitä hanke tulee maksamaan tai millaisista toiminnoista hanke koostuu. Tarvitaan uskallusta ostaa kokonaisuuksia.

Hankintalaki mahdollistaa sopimusmenettelyn, joten hankintoja ei aina ole pakko kilpailuttaa. Sopimusmenettely koetaan kuitenkin vaikeaksi ja mielletään, että perinteinen kilpailuttaminen on helpompaa. Taustalla voi olla markkinatuomioistuimen pelkoa, sillä Suomessa tehdään paljon valituksia markkinatuomioistuimeen. Tarvitaan siis lisää luottamusta puolin ja toisin, jotta uuden tyyppisiä hankkeita uskalletaan rohkeasti kokeilla.

Erityisesti sote-puolella tarvitaan ulkoistusosaamista sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia toimintamalleja. Ennen sote-uudistusta ei saa kuitenkaan syntyä sellaisia isoja muutoksia, jotka vaikuttaisivat muiden toimintaan niin, että toimijoita ei kohdeltaisi tasapuolisesti.

Ulkoistusta voidaan myös käyttää sparrauksena. Esimerkiksi terveyspuolella verrataan omia toimintoja yritysten toimintatapoihin ja ulkoistuksen aikana molemmat oppivat toisiltaan. Sopimuskauden jälkeen voidaan miettiä, jatketaanko ulkoistusta vai palataanko kunnan omaan organisaatioon.

Sekä hankinnat että palvelut digitalisoituvat

Kunnat voivat hyödyntää erilaisia sähköisiä järjestelmiä sekä tarjouspyynnöistä tiedottamiseen ja tarjousten vastaanottamiseen että helpottamaan tietojen välittämistä valtionhallintoon. Digitaalisuuden avulla voidaan myös pienentää henkilöstön kuormitusta ja parantaa palveluja.

Seurasin yhtä kotipalvelun työvuoroa. Henkilökunta ei enää kuljeta asiakkaiden luokse mennessään mukanaan tietoja paperilla tai kansioissa, vaan tiedot ovat kännykässä tai tabletilla. Samat tiedot ovat siten aina päivitettyinä kaikille yhteisesti saatavilla, vaikka henkilö tai vuoro vaihtuisi.

Kirjoittaja Sirpa Paatero toimii kunta- ja omistajaohjausministerinä.

Next article