Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki: “Tulevaisuuden kaupungit kasvavat kestävästi”
Tulevaisuuden kaupungit

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki: ”Tulevaisuuden kaupungit kasvavat kestävästi”

anni_sinnemaki
anni_sinnemaki
Kuva: Oma arkisto

Maailman ihmisistä jo yli puolet asuu kaupungeissa, tulevaisuudessa vieläkin useampi. Kaupungit kasvavat niin Suomessa kuin maailmalla. Kaupunkien kasvaessa myös niiden merkitys ja rooli korostuvat.

Helsinki on tällä hetkellä houkutteleva ja kasvaa vauhdikkaammin kuin uskaliaimmissakaan ennusteissa. Lapsia syntyy Helsingissä paljon ja tänne muutetaan muualta Suomesta ja maamme rajojen ulkopuolelta. Vuonna 2050 Helsingissä on mahdollisesti jo noin 860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa.

Kaupungin kasvaessa meidän on varmistettava, että kaikki uudet ja vanhat helsinkiläiset löytävät itselleen asunnon ja kaikkien arki sujuu. Samalla meidän on torjuttava ilmastonmuutosta ja vähennettävä päästöjämme kaikessa mitä teemme. Kasvu on samaan aikaan positiivinen, elinvoimaa synnyttävä asia ja valtava haaste, jossa on paljon ratkottavaa.

Erityisesti liikenteen järjestämistä on mietittävä, jotta ihmiset pääsevät edelleen liikkumaan sujuvasti paikasta toiseen, emme juutu ruuhkiin ja päästömme vähenevät. Kaupungeissa tarvitaan ennen kaikkea toimivaa ja kattavaa joukkoliikennettä. Tulevaisuuden kaupungit satsaavat raideliikenteeseen, jolla on paras kyky liikuttaa suuriakin ihmismääriä nopeasti, sujuvasti ja ekologisesti. Helsingissä uusia ratikkalinjoja suunnitellaan vauhdilla Raide-Jokerista Hernesaaren uuden asuinalueen raitiotiehen.

Joukkoliikenteen lisääminen sekä pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantaminen auttavat myös niitä, jotka autoilevat. Toimiva joukkoliikenne tekee tilaa kaupan logistiikalle, tavarankuljetukselle, huoltoajolle ja ammattiautoilijoille sekä niille ihmisille, joiden pitää liikkua autolla. Ja kun rakennamme kaupunkia, jossa mahdollisimman moni voi kävellä tai pyöräillä töihin, kouluun ja kauppaan, vähennämme kaikkein tehokkaimmin ruuhkia, melua ja saasteita. Tämä on kaikkien etu.

Kaupungistumisen edetessä muuttuvat myös tavat elää niin suuressa kuin pienessä mittakaavassa. Helsingin seudulla tehdyn tutkimuksen mukaan vuodesta 2006 vuoteen 2012 auton omistaminen väheni merkittävästi alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. Helsingin seudulla ensimmäiset sähköbussit ovat jo liikenteessä ja myös yksityisautoilu tulee sähköistymään autokannan uudistuessa. Sähköautoille pitää varata enemmän latauspisteitä.

Monet ratkaisut aikamme polttavimpiin ongelmiin löytyvät juuri kaupunkien tasolla. Kaupungit voivat esimerkiksi näyttää suuntaa ilmastoystävällisissä ratkaisuissa. Kaupunkien kyky vähentää päästöjä ja rakentaa kestävää elämäntapaa on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tällä hetkellä kunnianhimoisimmat päästövähennyssuunnitelmat Suomessa tehdään juuri kaupungeissa.

Liikkuvuuden lisääntyessä tulevaisuuden kaupungit ovat monimuotoisia ja niiden asukkailla on monipuoliset taustat ja elämäntarinat. Helsinkiläisistä lapsista yhä useampi puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin suomea tai ruotsia. Tasavertaisten mahdollisuuksien rakentaminen ja eriarvoisuuden torjunta ovat haasteita, joihin me haluamme vastata tosissamme.

Sellaisten alueiden päiväkoteihin ja kouluihin, joissa vieraskielisiä oppijoita on muita enemmän, myös satsataan muita enemmän, jotta jokaisella olisi tasaveroisen hyvät eväät kouluttautua. Sellaiset kaupungit kukoistavat parhaiten, joissa asuinalueiden ja ihmisten väliset todellisuudet eivät eriydy liiaksi. Kaupunkia, jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita on helpoin rakentaa yhdessä.

Kirjoittaja Anni Sinnemäki toimii Helsingin kaupungin apulaispormestarina.

Next article