Skip to main content
Etusivu » Toimitilat ja työ » Mikko Östring: “Coworking tarjoaa alustan uusille yhteisöille ja työn merkityksellisyydelle”
Coworking

Mikko Östring: ”Coworking tarjoaa alustan uusille yhteisöille ja työn merkityksellisyydelle”

Mikko Östring
Mikko Östring
Kuva: RAKLI ry

Coworking kuvaa yhteisöllisen työn palvelukonseptia, joka kokoaa yhteen eri alojen osaajia yhteiseen työympäristöön. Erityisesti kyse on ihmisten, yhteisön ja työympäristön jatkuvasta kehittymisestä.

Ilmiönä coworking on verrattain nuori, mutta maailmalla markkina on kasvanut nopeasti.

Taustalla vaikuttavat digitalisaatio ja teknologian kehitys, yrittäjämäisen ja projektiluonteisen työn kasvu, monipaikkainen työ ja työtapojen kehittäminen, joustavuuden tarve toimintaympäristön muutoksessa sekä organisaatiokulttuureiden muutos. Kiinnostavaa coworking-markkinan kasvussa on erityisesti konseptien kehittyminen ja yhteisöjen laajeneminen.

Tutkimuksissa coworking-tiloissa työskentelevät ovat olleet poikkeuksellisen tyytyväisiä ja selittävinä tekijöinä ovat olleet esimerkiksi yhteisöllisyyden ja työn merkityksellisyyden lisääntyminen. Kontrasti on suuri verrattuna perinteisiin työympäristöihin.

Leesmanin globaaliin työympäristötutkimukseen vastanneista työntekijöistä vain 57 % koki, että heidän nykyinen työympäristönsä tukee tuottavaa työntekoa. Erityisesti vanhakantaiset avokonttorit on todettu tutkimuksissa haastaviksi ja olisi tärkeää, että nämä kehittyisivät eri työn tapoja palveleviksi monitilaympäristöiksi.

Vaikka organisaatiolla olisi tyytyväisimmät työntekijät ja älykkäin työympäristö, jota hyödynnettäisiin optimaalisesti, osan työntekijöistä kannattaisi työskennellä myös coworking-tiloissa.

Tunnetuin esimerkki coworking-toimijoista on WeWork, joka tarjoaa globaalin alustan ja yhteisön niin freelancereille kuin kansainvälisille suuryrityksille. Helppous, joustavuus sekä erityisesti tilojen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat vahvoja kilpailuvaltteja.

Tinder tietotyöläisille

Teknologiayhtiönä profiloituva WeWork kokeilee, mittaa ja kehittää algoritmipohjaisen analyysin ja jatkuvan palautteen pohjalta työympäristöjään globaalissa verkostossaan. Lisäksi käyttäjät yhdistävä applikaatio toimii virtuaalisena yhteisötyökaluna ja bisnesalustana.

Toinen loistava esimerkki on ”tietotyöläisten tinder”, hollantilainen Seats2Meet, joka tarjoaa virtuaalisen alustan osaajien ja eri työympäristöjen välillä. Virtuaaliset alustat ovatkin merkittävä kehitysmahdollisuus niin yksittäisissä kiinteistöissä kuin laajemmin kaupunkirakenteessa.

Lue myös: Muotoilujohtaja Yuki Abe pohtii: ”Tila käyttäjäänsä palvelee, vai palveleeko?”

Erityisen kiinnostava mahdollisuus on eri yhteisöjen yhdistäminen laajemmin sekä työn että vapaa-ajan osalta. Hybridikonseptit tarjoavat uuden mahdollisuuden nykyisten alueiden palvelurakenteen kehittämiseen.

Puhdasoppinen coworking on bisnesmallina vasta kehittymässä. Tulevaisuuden kannalta coworking-tilojen kysynnän kehityksessä tärkeässä roolissa ovat suuret ja keskisuuret organisaatiot. Kiinnostava muutos olisi esimerkiksi se, että jatkossa työntekijät voisivat halutessaan viettää etäpäivät kodin sijaan coworking-tiloissa.

Työn muutos jatkuu kohti yhä itseohjautuvampaa työskentelyä, mikä edellyttää vapauden ja vastuun lisäksi aiempaa enemmän itsensä johtamista. Erityisen tärkeää kaiken muutoksen keskiössä olisi työn merkityksellisyys, jolle yhteisölliset coworking ympäristöt luovat kasvualustan.

Kirjoittaja Mikko Östring on Toimitilat-toimialan johtaja RAKLI ry:ssä.

Next article