Skip to main content
Etusivu » Toimitilat ja työ » Ergonomia on iso kokonaisuus joka vaatii suunnittelua
Työhyvinvointi

Ergonomia on iso kokonaisuus joka vaatii suunnittelua

Ergonomia
Ergonomia
Kuva: Getty Images

Muuttuva työympäristö teknologioineen tuo työhön kuormitusta niin henkisesti kuin fyysisesti. Ratkaisuna on kokonaisvaltainen ergonomia.

Fiksuilla ergonomisilla ratkaisuilla työstä tehdään helppoa. Yksilön ominaisuuksia ja tarpeita vastaavat työvälineet ja työympäristö sekä toimintajärjestelmät ohjaavat oikeaan suuntaan. Se on myös erinomainen keino parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

– Ergonomisissa ratkaisuissa kokonaisuuden ymmärtäminen helposti unohtuu. Työjärjestelmiä muutettaessa on huomioitava myös yksilöllinen sopivuus. Avokonttori tai sähköisesti säädettävä työpöytä eivät ole optimaalisin vaihtoehto jokaiselle työntekijälle, ergonomian dosentti Esa-Pekka Takala Työterveyslaitokselta kertoo.

– Ihmisen fysiologia ei ole muuttunut siitä, kun ihmisapina nousi pystyasentoon. Kropalle luontaisinta on jatkuva liikkuminen. Sen vuoksi pitkäaikaisesti paikallaan oleminen on keholle ja aisteille rasite, Takala täsmentää.

Ergonomia – osiensa summa

Ergonomia on käsitteenä laaja. Se pitää sisällään kaiken, mitä työskentelyssä on huomioitava, jotta työ ei kuormita tekijäänsä.

Fyysinen ergonomia on parhaiten tunnettu. Se kattaa työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelun.

Pyöreät pöydänreunat ovat ergonomisesti parempi vaihtoehto kuin terävät laidat, koska pöydällä lepäävään käteen ei kohdistu puristusta. Kannettaville tietokoneille erillinen näyttöpääte on silmien ja pään asennon kannalta paras. Tuolivaihtoehdot ovat suositeltavaa testata ennen hankintaa – käyttäjien tarpeet, kun ovat erilaiset.

Luontainen liikkuminen ja tauot työpäivän lomassa saadaan jo printterin asettamisella kymmenen metrin päähän työpisteestä.

Kognitiivisessa ergonomiassa puolestaan huomioidaan järjestelmien ja käyttöliittymien, kuten näyttöjen ja ohjaimien, sopeuttaminen vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä sekä tiedon esittämistapojen suunnittelua.

Järjestelmien helppokäyttöisyys vähentää stressitasoa. Ohjelmistosuunnittelussa ja uusissa versioissa tämä on huomioitu varsin huonosti. Lomakkeiden käyttäjäystävällisyys ja silmäiltävyys nopeasti ei ole aina loppuun asti ajateltu.

Organisatorisessa ergonomiassa paneudutaan teknisen ja sosiaalisen toiminnan yhteensovittamiseen. Se on henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyiden suunnittelua. Lisäksi se on tuotannon ja palveluiden sekä henkilöstön yhteistyön kehittämistä.

Etätyömahdollisuus ja oman elämäntilanteen mukainen työajan ja tehtävien sovittaminen tai luovan työn tilat ovat esimerkkejä organisatorisesta ergonomiasta.

– Työyhteisöissä ei pidä väheksyä kahvitaukojen ja työkavereiden kanssa rupattelun merkitystä. Kahvitauot edistävät ongelmanratkaisua ja seurustelu antaa aivoille lepoa. Tutkimukset osoittavat, että työn tuottavuus paranee turvallisessa ja työolosuhteiltaan avoimessa yhteisössä, Takala peräänkuuluttaa.

Ratkaiseva ergonomia

Toimintaympäristön muutos on väistämätön. Teknologian ja tekoälyn avulla huomioidaan oppimisen rajat ja liikutetaan työntekijää. Merkittävintä on toimintojen helppokäyttöisyys.

Tulevaisuuden ergonomia on kilpailuetu niin työnantajille kuin laite- ja työympäristöpalveluita tarjoaville yrityksille. Nokkelimmat ottivat jo kopin.

Next article