mari-vaattovaara
Tulevaisuuden kaupungit
Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara: ”Älykäs valtio tunnistaa kaupunkien potentiaalin”
Älykäs kaupunki mahdollistaa asukkaiden hyvinvoinnin, naapurustojen kukoistuksen ja kansainvälisessä kilpailussa menestyvän uudistumiskykyisen yritysmaailman.
julkinen-it-hankintaprosessi
Hankinnat
Julkinen it-hankintaprosessi teettää turhaa työtä ja karkottaa osaavia toimittajia
Julkisen hankintakäytännön tavoite on kaunis: se tähtää toimittajien tasapuoliseen kohteluun ja parhaan palvelun hankkimiseen kansalaisille.