hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely
Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
vesi
Sponsoroitu
Puhdas vesi on ylellisyyttä
Meidän jokaisen vastuulla on pitää huolta elintärkeästä uusiutuvasta luonnonvarastamme.
Sponsoroitu
Digitaalisuus lisää vesihuollon tehokkuutta ja turvallisuutta
Vesihuollon haasteita lisäävät niin sään ääri-ilmiöt, tarve säästää energiaa kuin verkostojen vanheneminenkin. – Uudet avoimet digitaaliset alustat, älykkäät etäluettavat vesimittarit, edulliset pienitehoiset anturit, reaaliaikainen vedenlaadun seuranta, etäohjattavat ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä avoimiin standardeihin perustuvat LPWA-viestit (NB-IoT) ovat hyviä työkaluja vesihuollon verkostojen toimivuuden kokonaisvaltaiseen parantamiseen, kertoo Savonian tutkimuspäällikkö, TkT, Patryk Wójtowicz. – Avoin ja yhteentoimiva ekosysteemi … Continued