hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely
Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
Sponsoroitu
Vesijohtoverkoston kuntoluokitus
Vesijohtoverkoston mittauksiin perustuva kuntotutkimus antaa tarkkaa tietoa runkoverkon tilasta. Kuntoluokitus on riskienhallintaa kustannustehokkaasti.
Vesihuolto
Vesihuoltoalan on uudistuttava
Vesihuolto – vedenotto, vedenkäsittely, veden johtaminen kuluttajille, viemäröinti sekä jätevedenpuhdistus – on suomalaisille merkittävä ylpeyden aihe. Talousvetemme laatu on EU-maiden huipputasoa.