Etusivu » Vesitekniikka » Digitaalisuus lisää vesihuollon tehokkuutta ja turvallisuutta
Sponsoroitu

Vesihuollon haasteita lisäävät niin sään ääri-ilmiöt, tarve säästää energiaa kuin verkostojen vanheneminenkin.

– Uudet avoimet digitaaliset alustat, älykkäät etäluettavat vesimittarit, edulliset pienitehoiset anturit, reaaliaikainen vedenlaadun seuranta, etäohjattavat ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä avoimiin standardeihin perustuvat LPWA-viestit (NB-IoT) ovat hyviä työkaluja vesihuollon verkostojen toimivuuden kokonaisvaltaiseen parantamiseen, kertoo Savonian tutkimuspäällikkö, TkT, Patryk Wójtowicz.

– Avoin ja yhteentoimiva ekosysteemi sekä älykkäät järjestelmät mahdollistavat yksinkertaisemman, joustavamman ja nopeamman tavan tilannetietoisuuden ja päätöksenteon tehostamiseen sekä toimintaprosessien virtaviivaistamiseen. Apuna voidaan käyttää muun muassa tekoälyä, koneoppimista, mallinnusta, digitaalisia kaksosia ja lisättyä todellisuutta (AR ja XR), Wójtowicz jatkaa.

Kyberturvallisuus on osa huoltovarmuutta

Vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria, jota on suojeltava fyysisten uhkien lisäksi myös kyberhyökkäyksiltä. Siksi vesihuollon IoT-järjestelmissä ei voida käyttää julkista verkkoa.

Business Finlandin rahoittama VTT:n, Finnish Water Forumin ja Savonia-ammattikorkeakoulun SWIM Smart Water Management -yhteistyöhanke edistää digitaalisen teknologian käyttöönottoa vesilaitoksilla niin vesilaitostoimintojen kyberturvallisuuden parantamisessa, järjestelmien integroinnissa ja yhteentoimivuuden varmistamisessa, avoimen ja yhteentoimivan vesisektorin ekosysteemin rakentamisessa kuin reaaliaikaisen vedenlaadun seurannassakin.

Hankkeen tavoitteena on tarjota vesilaitoksille ja vesi-intensiiviselle teollisuudelle luotettava, taloudellinen ja globaalisti kilpailukykyinen ratkaisu skaalautuvaan, digitaaliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Hankkeen veturiyritys on Nokia, jonka LTE450-radioverkko on hyvä digitalisointialusta kehitettäville sovelluksille. Nokia IMPACT on IoT-alusta, johon voidaan integroida sensoreita ja sovelluksia, ja se mahdollistaa turvallisen kommunikoinnin laitteiden ja järjestelmien välillä.

Laboratoriomittakaavasta täysimittaiseen testaamiseen

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan yksikön vesilaboratorion, Smart Water Groupin tiloissa on mahdollista kehittää, testata ja demonstroida erilaisia sovelluksia sekä 5G- ja NB-IoT-pohjaisia ohjelmistoratkaisuja ja -laitteita.

Vesilaboratorio WaterLABissa on pilottiluokan malli kunnallisesta vesijärjestelmästä, WaterLOOP, jossa on lähes kilometrin mittaisen putkiston lisäksi käytettävissä raakavesilähde sekä pumppausasemat. WaterLOOP on online-anturoitu vedenkiertojärjestelmä, jonka automaattisia kulutusprofiileja ohjataan teollisen SCADA-järjestelmän avulla. Pilottimittakaavassa kehitetyt ratkaisut voidaan nopeasti siirtää täysimittaiseksi SuperDMA-demonstraatioksi eli hyödyntää Kuopion Savilahden alueella olevaa, täyden mittakaavan aluemittausjärjestelmää, jossa osa vedenjakeluverkostosta voidaan instrumentoida testialustaksi valmiiksi asennettuja mittauskaivoja hyödyn-
täen.

Miten tulevaisuuden vesihaasteita ratkotaan?

Älykäs vesihuolto

• säästää energiaa ja resursseja sekä pienentää hiilijalanjälkeä
• lisää kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta
• luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin Suomessa kuin globaalistikin.

Next article