Etusivu » Energia » Edullisempi ja suomalainen todentaja
Sponsoroitu

Enemi Oy on ainoa täysin suomalainen FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima päästökauppatodentaja sekä kestävyyskriteeritodentaja.

Enemi Oy erottuu edukseen suuremmista ja kansainvälisistä kilpailijoistaan, joiden laajassa palveluvalikoimassa todentaminen on vain yksi osa liiketoimintaa.

– Enemi Oy sen sijaan keskittyy vain todentamispalveluihin, Enemi Oy:n toimitusjohtaja Sakari Kolehmainen kuvailee.

Enemi Oy suorittaa päästökauppaan liittyviä lakisääteisiä todentamistehtäviä sekä sähköntuotantotukijärjestelmään ja sähkön alkuperän varmentamista. Yritys on julkisesti sitoutunut riippumattomuuteen.

– Suurten kansainvälisten todentamisyritysten palveluvalikoimaan verrattuna Enemi pystyy tarjoamaan käytännössä kaikki samat palvelut, mutta kotimaisena ja ketterämpänä toimijana, Kolehmainen sanoo.

Pienemmän yrityksen käyttäminen todentamiseen voi Kolehmaisen mukaan olla merkittävä kilpailuetu, kun taustalta puuttuu raskas koneisto, jota pitäisi rahoittaa.

– Sanotaan, että kun olen tarjouksen tehnyt, olen sen yleensä myös voittanut. Luulen, että tässä merkittävänä tekijänä on ainakin Enemin edullisempi hinta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä myös todentamisprosessin sujuvuuteen.

Vihreän siirtymän vankka tukija

Päästökaupan tarkoituksena on kasvihuonekaasupäästöjen pysyminen koko EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton rajoissa. Todentajaorganisaatioita tarvitaan todentamaan ja vahvistamaan kasvihuonekaasujen päästöraporttien tiedot.

– Todentamisprosessin olennainen osa on juuri todentajatahon riippumattomuuden varmistaminen, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan vihreä siirtymä on nyt kaiken keskiössä. Siinä, missä todentamispalvelut päästökaupassa perinteisesti ovat keskittyneet fossiilisten polttoaineiden päästöihin, on tilanne nyt radikaalisti muuttumassa.

– Kentällä kasvaa tarve uusille vaatimuksille, erityisesti kestävyysjärjestelmätodentamisen ja energian alkuperän todentamisen osalta. Myös sähköön liittyvä todentaminen laajenee, sillä koko energiasektori on valtavassa murroksessa.

Enemin ja Kolehmaisen missiona on olla vihreän siirtymän vankka tukija.

– Tämä ei ole ainoastaan liiketoimintaa, vaan myös henkilökohtainen intohimo. Olen lapsesta asti ollut luontoihminen ja uskon vahvasti Enemin kulkevan oikealla polulla kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat


Päästökauppatodentaminen
Päästökaupan todentaminen on velvoittavaa päästökauppalain piiriin kuuluville toimijoille. Päästökauppa on yhteydessä päästölupaan.

Energian alkuperän todentaminen
Suomessa on toimeenpantu uusiutuvan energian direktiivin alkuperätakuita koskevaa sääntelyä, ja sen myötä alkuperätakuulaki on uudistettu.

Kestävyyskriteeritodentaminen
RED II -direktiivi kattaa tulevaisuudessa myös biopolttoaineita käyttävät sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuottavat laitokset. Enemillä on Energiaviraston hyväksyntä ja akkreditointi toimia kestävyysjärjestelmien todentajana.

Sähkön alkuperän ja tuotantotuen todentaminen
Tuotantotuella tuetaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Johtamisjärjestelmästandardeihin liittyvät koulutuspalvelut
Enemin kouluttajilla on vankka standardituntemus ja paljon kenttäesimerkkejä soveltamisesta. Enemi Oy on täysin suomalaisomisteinen tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys.Olemme kehityksen ja kasvun tukena ja autamme niin pieniä kuin kansainvälisiäkin yrityksiä vastaamaan markkinoiden lisääntyviin vaatimuksiin.

Autamme niin pieniä kuin kansainvälisiäkin yrityksiä vastaamaan markkinoiden kasvaviin vaatimuksiin

Next article