Etusivu » Terveydenhuolto » Sairaalan arki suunnittelun lähtökohtana
Sponsoroitu

Kun suunnitellaan sairaalan korjausta tai uutta sairaalaa, on suunnittelun lähtökohtana oltava sairaalan toiminnallisuudet ja eri käyttäjät. Myös tulevaisuuteen on varauduttava. 

Moni sairaalan korjaus- tai rakennushanke toteutetaan nykyään allianssina. Yhteistyöhön perustuva allianssimalli soveltuu hyvin sairaalarakentamiseen, jossa mukana on monia eri sidosryhmiä ja paljon monimuotoisuutta.

– Sairaala-allianssien suunnitteluvaiheessa korostetaan sairaalan ja sen toimintojen kokonaisvaltaista ymmärtämistä, jotta sairaalasta saadaan toteutettua eri sidosryhmien vaatimukset täyttävä, rakennetekniikan johtaja Juha-Pekka Smolander Rambollilta sanoo.  

Suomessa sairaalarakentaminen – joko vanhan rakennuksen korjaus tai uuden rakentaminen – tapahtuu pääsääntöisesti jo olemassa olevaan sairaalaympäristöön.

– Rakentamisen vaikutukset sairaalaan ja sen ympäristöön on tärkeä yhdessä tunnistaa, suunnitella, viestittää sekä toteuttaa. Näin mahdolliset väliaikaisjärjestelyt saadaan toimimaan sujuvasti.

Elinkaariajattelu tuo säästöjä

Sairaaloiden rakennushankkeet kestävät usein pitkään, toisaalta sairaalatoiminta kehittyy nopeasti. Muutoksia uusiin tiloihin saatetaankin joskus joutua tekemään heti käyttöönoton jälkeen.

– Uuteen sairaalahankkeeseen lähdettäessä on tärkeä tarkastella koko rakennuksen elinkaarta ja muuntautumiskykyä eikä keskittyä vain pitämään alkuinvestointi maltillisena, sairaalaliiketoiminnasta vastaava Mikael Lindgren Rambollilta sanoo.  

Elinkaariajattelu kasvattaa usein alkuinvestointia jonkin verran, mutta pitkän aikavälin säästö voi olla merkittävä, kun uusi sairaala pysyy toiminnassa vuosikymmenten ajan ja tiloja voidaan muokata tarpeen mukaan.

– Suunnittelijoina meidän osaamistamme on tuoda sairaanhoitopiireille vaihtoehtoja, kuinka varautua sairaalarakennusten elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin, Lindgren sanoo. 

Tutustu toteuttamiimme sairaalasuunnitteluprojekteihin >>

Sairaalan digitaalinen kaksonen sujuvoittaa ylläpitoa

Suunnitteluvaiheessa sairaalan toiminnallisuutta ja suorituskykyä voidaan simuloida tietomallintamalla.

– Tietomallinnus on tapa tuottaa sairaalahankkeessa suunnitelmat, mutta se on myös keskeinen työkalu koko rakennushankkeen johtamiseen, kertoo Rambollilla tietomallintamisyksikköä johtava Max Levander.  

Digitaalisen kaksosen avulla voidaan optimoida sairaalan tilojen käyttöä.

Tietomalli käsittää sairaalarakennuksen oleelliset tiedot. Rakennusvaiheen jälkeen tietomallista on hyötyä sairaalan tilanhallinnassa ja ylläpidossa. Rikastamalla tietomallin perustietoja edelleen voidaan sairaalarakennuksesta muodostaa digitaalinen kaksonen.

– Digitaalisen kaksosen avulla voidaan optimoida sairaalan tilojen käyttöä. Lisäksi se tehostaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja esimerkiksi kriisitilanteissa tilojen muutostarpeita voidaan simuloida nopeasti, Levander kertoo.

Tutustu Rambollin palveluihin >>

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka toimii Suomessa maanlaajuisesti 2 500 asiantuntijan voimin.

Next article